Mostovi

Gradimo za vas že od leta 1978.

Móst je inženirski objekt po katerem vodi pot čez globinske ovire: reke, doline, soteske, morske ožine, ceste ali železnice ter drugo komunalno infrastrukturo. Oblika in izvedba mostu sta odvisni od njegove razpetine, višine, vrste temeljnih tal in obremenitve, ki jo mora prenašati. Most v ožjem smislu je objekt, ki služi prehodu prometnice preko vodotoka z odprtino večjo ali enako 5,0 m.

Podjetje IPI Rogaška Slatina večji del svoje realizacije ustvari z novogradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem raznih mostov na področju republike Slovenije.

Ogled referenc double_arrow