Zamenjava odvodnjavanja na AC priključku v Šempetru

Lokacija: Šempeter

Vgradnja polimernih dilatacij MAGEBA POLYFLEX ADVANCED PU

Lokacija: Brežice

Most čez Pestnico

Lokacija: Dornava

Most čez Veliko Krko

Lokacija: Hodoš

VGRADNJA POLIMERNIH DILATACIJ MAGEBA POLYFLEX ADVANCED PU

Lokacija: Jesenice

Zamenjava dilatacij na Viaduktu Ribnik

Lokacija: Ajdovščina

Zamenjava dilatacij na mostu GO0240 na R2 Razdrto-Manče

Lokacija: Razdrto

Zamenjava odvodnjavanja na viaduktu Dramlje

Lokacija: Dramlje

Zamenjava odvodnjavanja na viaduktu Dramlje

Lokacija: Dramlje

Vodohran BELI POTOK

Lokacija: Frankolovo